A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Izglītība » Skolēnu prakse 2018.gada vasarā

Skolēnu prakse 2018.gada vasarā

Cēsu novada pašvaldība šogad turpina projektu “Skolēnu prakse vasarā”, kas dod iespēju skolēniem vasaras brīvlaikā apgūt nepieciešamās darba pamatprasmes un iemaņas, iegūt darba pieredzi, praktiski līdzdarboties darba tirgū.

Jauniešiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā, pieteikšanās līdzdarbībai projektā sāksies no 15.marta.

Elektroniskā pieteikšanās. Kā skolēnam jārīkojas?

Vispirms, sākot no 15.marta plkst.8:00, jāreģistrējas skolēnu praksei interneta vietnē ŠEIT

Vietne slēgta, jo pieteikušies jau 114 pretendenti  uz skolēnu praksi vasarā, bet  apstiprinātā budžeta ietvaros iespēja nodrošināt ir ne vairāk kā 100.

Pēc reģistrēšanās interneta vietnē skolēnam, viņa vecākiem vai likumiskajam pārstāvim Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā Bērzaines ielā 16 līdz 29.martam jāiesniedz šādus dokumentus: aizpildīta pieteikuma anketa, kas būs atrodama interneta vietnē www.cesis.lv (skatīt zemāk) sadaļā Izglītība, un ārsta izziņa (forma 027/U), kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis ir atbilstošs algota darba veikšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Izglītības nodaļas speciālisti izskatīs iesniegtos pieteikumus to reģistrēšanās secībā un vismaz 90 skolēniem būs iespēja piedalīties projektā “Skolēnu prakse vasarā.”

Pieteikuma veidlapa atrodama ŠEIT


Printēt