A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu pilsētas svētkus "Cēsis 813"?
 Skatīt atbildes
Kultūra » Vaives tautas nams » Nodarbību grafiks

 
Nodarbību grafiks
VAIVES TAUTAS NAMĀ

 
 
2018./2019.gada sezona
 

Diena Laiks Nosaukums Vadītājs/-ja, kontaktpersona Telpa
OTRDIENA 18.00-19.00 VINGROŠANA GRUPĀ 
 
VITA KNĀĶE Lielā zāle
TREŠDIENA 18.00-19.30 SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS „TIEŠI TĀPĒC”
 
ILZE GINFELDE
 
Lielā zāle
19.30-21.30 VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VAIVE”
 
SOLVITA KRASTIŅA
 
Lielā zāle
CETURTDIENA 17.30–19.30
 
VAIVES AMATU MĀJAS
RADOŠIE VAKARI
 
Kontaktpersona Valda Zaļaiskalna Vaives Amatu māja
SVĒTDIENA 12.00-14.00 VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „VAIVE”
 
SOLVITA KRASTIŅA
 
Lielā zāle
 


Printēt