Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atjaunoto bibliotēku piepilda ar grāmatām

Atjaunoto bibliotēku piepilda ar grāmatām
Rekonstruētajā Cēsu Centrālajā bibliotēkā patlaban notiek mēbeļu montāža, un pakāpeniski tiek pārvestas grāmatas no bibliotēkas pagaidu atrašanās vietas tā sauktajā "Akmens ligzdā" Raunas ielā 2.
Rekonstruētajā Cēsu Centrālajā bibliotēkā patlaban notiek mēbeļu montāža, un pakāpeniski tiek pārvestas grāmatas no bibliotēkas pagaidu atrašanās vietas tā sauktajā "Akmens ligzdā" Raunas ielā 2.

Būvnieki informē, ka būvdarbi bibliotēkā pabeigti pagrabstāvā, 1.stāvā un 2.stāvā, bet bēniņu stāvā, kur būs bibliotēkas administrācijas telpas, notiek vēl pēdējie iekšējās apdares darbi.

Visā ēkā pašlaik tiek veikta mēbeļu un grāmatu plauktu izvietošana un montāža. Bibliotēkas darbinieki ir sākuši piepildīt grāmatu krātuvi, kas atrodas pagrabstāvā. Pārcelšanās darbos bibliotēkai palīdzību sniedz arī Cēsu zemessargi.Plānots, ka bibliotēkas iekārtošana varētu noslēgties nākamā gada janvārī, kad arī apmeklētājiem svinīgi tiks vērtas atjaunotās ēkas durvis.

Projekta mērķis ir izveidot daudzfunkcionālu reģiona un novada bibliotēku, dažādojot un paplašinot pakalpojumu klāstu, veicinot to pieejamību visiem iedzīvotājiem un palielinot pilsētas pievilcību, tādejādi sekmējot reģiona konkurētspēju un pievilcību darba un dzīves apstākļiem.

Projekts „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana” (vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/008/092) sākts 2013. gadā un tiek īstenots ES līdzfinansētās aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” gaitā.

Kopējās projekta izmaksas ir 2 918 405 EUR. No tiem Cēsu novada pašvaldības finansējums ir 437 058 EUR apmērā, ERAF finansējums - 2 417 360 EUR, valsts budžeta dotācija 63 987 EUR apmērā.Informāciju sagatavoja:
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Ance Saulīte
Datums: 2014. gada 17. decembris