A  A  A
Lapas karte


Vai apmeklēsi Cēsu pilsētas svētkus "Cēsis 813"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Domes sēdes » Domes sēdes darba kārtība

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 4.JŪLIJĀ
 
Plkst. 10.00
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.
 
DARBA KĀRTĪBA

1. Par nekustamo īpašumu „Lauku Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., un „Meža Ķekavas”, Vaives pag., Cēsu nov., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
2. Par preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošanu Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē.
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
3. Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
4. Par nekustamā īpašuma daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
5. Par atbalstu Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamam.
6. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA „ Cēsu Olimpiskais centrs”.
7. Par  papildus likmēm pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās no 26.07.2019. līdz 15.08.2019.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
8. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrāža Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu.
9. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenrāža citām pašvaldībām un komercsabiedrībām apstiprināšanu.
10. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto telpu nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
11. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
12. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr. 168 “Par Transporta kustības organizācijas komisiju”.
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
13. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”


Printēt