A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
Jā, viss ļoti patika:
(43%) - 184 balsu
Svētki patika, bet tomēr kaut kas pietrūka:
(25%) - 108 balsu
Šī gada svētku programma mani neuzrunāja:
(32%) - 137 balsu
Balsu skaits: 429
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Pašvaldība » Dzimtsarakstu pakalpojumi » Paternitātes atzīšana / noteikšana

Paternitātes atzīšana / noteikšana

 
 
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļā notiek paternitātes atzīšana vai dzimšanas reģistra papildināšana pēc tiesas sprieduma par paternitātes noteikšanu. Ja līdz dzimšanas reģistrācijai paternitāte nav noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta tikai ziņas par māti. Ja bērna tēvs vēlas atzīt bērnu par savu, tad nepieciešams veikt paternitātes atzīšanu. Paternitāti var atzīt arī pirms bērna dzimšanas. Paternitāti atzīst bērna tēvam un mātei iesniedzot kopīgu iesniegumu Dzimtsarakstu nodaļā.
Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā , lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai. Ja viens no vecākiem vai bērns nevar ierasties Dzimtsarakstu nodaļā iesniegt paternitātes atzīšanas iesniegumu, viņa paraksta īstumu notariāli jāapliecina. Pēc paternitātes atzīšanas iesnieguma vai tiesas sprieduma par paternitātes noteikšanu saņemšanas dzimšanas reģistra ierakstu papildina ar ziņām par bērna tēvu, ja nepieciešams, maina bērnam uzvārdu un izsniedz jaunu dzimšanas apliecību.
Dzimtsarakstu nodaļa veic labojumus personas datos Iedzīvotāju reģistra sistēmā.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ·         Abu vecāku parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums.
·         Bērna dzimšanas apliecība, ja bērnam dzimšana reģistrēta.
·         Vecāku pases vai personas apliecības (jāuzrāda).
·         Tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu, ja paternitātes noteikta tiesā.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienā
Pakalpojuma maksa Bezmaksas
Ar pakalpojumu saistītie
normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
MK 03.09.2013. noteikumi Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”
 


Printēt