Pasākumu kalendārs
<< Septembris 2017 >>
POTCPSSv.
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
A  A  A
Lapas karte


Vai šonedēļ piedalīsies skriešanas - nūjošanas seriālā "Cēsu apļi"?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Pakalpojumi » Iesniegumi, veidlapas

Reklāma un simbolika
Cēsu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas pieprasījuma iesniegums
Iesniegums par reklāmas izvietošanu
Iesniegums par reklāmas-izkārtnes saskaņošanu

Dzīvesvieta
Īres līguma pagarinājums
Dzīvojamo telpu apmaiņa
Iesniegums deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai

Dzimtsaraksti
Iesniegums atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšanai
Iesniegums atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšanai
Iesniegums atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšanai

Iesniegums laulības šķiršanas reģistrāciju apliecinoša dokumenta saņemšanai

Nodokļi
Iesniegums nodokļu terminu pagarināšanai
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes nepiemērošanai (Informācija par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” 7.3 punkta piemērošanu - pielikumā.
Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošos noteikumus Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” skatīt šeit)

Izglītība
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programma
Iesniegums par reģistrāciju rindā bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē
Informācijas paziņojums par bērna uzraudzību
Anketa skolēnu praksei vasarā

Sociālais dienests
Iesniegums Sociālajam dienestam
Sociālā statusa noteikšana dzīvoklim
Sociālā īres līguma atjaunošana

Publiskie pasākumi
Iesniegums Cēsu novada pašvaldībai atļaujas saņemšanai publisko pasākumu rīkošanai
Pieteikums piketu, ielu gājienu, sapulču organizēšanai Cēsu novada pašvaldībā

Tirdzniecība

Tirdzniecības iespējas Cēsu pasākumos

Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnei

    Iesniegums atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietās (viena tirdzniecīabs vieta). Atļauju izsniedz uz laiku ne mazāku kā 3 dienas. Nepieciešams arhitekta saskaņojums. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu pieņem Attīstības un teritorijas plānošanas komisija. Ielu tirdzniecības vietas Cēsu pilsētā noteiktas šeit.

    Iesniegums tirdzniecības organizēšanai ielu tirdzniecības vietās (vairāk kā viena tirdzniecības vieta). Atļauju izsniedz uz laiku ne mazāku kā 3 dienas. Nepieciešams arhitekta saskaņojums. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu pieņem Attīstības un teritorijas plānošanas komisija. Ielu tirdzniecības vietas Cēsu pilsētā noteiktas šeit.

    Iesniegums ielu tirdzniecībai pasākuma laikā (viena tirdzniecības vieta). Pirms atļaujas pieprasīšanas saskaņot tirdzniecības iespēju ar pasākuma organizatoru.

    Iesniegums ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā (vairāk kā viens pasākums). Pirms atļaujas pieprasīšanas saskaņot tirdzniecības iespēju ar pasākuma organizatoru.

    Iesniegums ielu tirdzniecības saskaņošanai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās

    Ielu tirdzniecības vietas Cēsu pilsētā
    Tirdzniecības vietas pase

Būvvalde

Ēku būvnoteikumi:
    Paskaidrojuma raksts
    Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
    Paskaidrojuma raksts ēkas veida maiņai bez pārbūves
    Būvniecības iesniegums
    Apliecinājuma karte
    Apliecinājums, par gatavību ekspluatācijai
    Apliecinājums par ēkas nojaukšanu
    Ēkas fasādes apliecinājuma karte
    Paskaidrojuma raksts (konservācija)

Iesniegums projektēšanas nosacījumu izpildei un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem
Iesniegums Būvvaldei (brīvā formā)
Iesniegums būvatļaujas saņemšanai

Iesniegums tehniskā projekta izskatīšanai un būvatļaujas saņemšanai
Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi
Pieteikums būves krāsojuma pases izgatavošanai
Publiskās apspriešanas veidlapa
I
esniegums projektēšanas nosacījumu izpildei un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem


Zemes ierīcība, nekustamais īpašums, plānošana
Iesniegums informācijas saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai un/ vai ģeodēzisko datu izsniegšanai
Iesniegums par detālplānojuma uzsākšanu 
Izziņa par teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu
Izziņa par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem
Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
Iesniegums Kokaugu aizsardzības komisijai
Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām Cēsu pilsētā vai Vaives pagastā
Iesniegums par zemes iegūšanu īpašumā (nepilsoņiem)
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi fiziskām personām
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām
 Printēt