A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Projekti

Projekta nosaukums Finansē-juma avots Izmaksas Projekta realiz. termiņš Kontaktpersona
Eiropas Struktūrfondi
un citi finanšu instrumenti
KOPĀ      
Centrālbaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG VA projekts “Augmented Urbans” ERAF 185 982.29 EUR 218 802.70 EUR 01.03.2018.- 28.02.2021. Evija Taurene
T.26346996
evija.taurene@cesis.lv
Nr.5.5.1.0/17/I/004 “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ERAF 892 050,00 EUR 1 117 647,06 EUR 05.03.2018.-04.02.2020. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@cesis.lv
Nr.5.6.2.0/17/I/004 “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā III kārta” ERAF 1 094034,06 EUR 1 390 692,00 EUR 2018.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija ERAF 4 761 429.00 EUR 7 414 921.84 EUR 16.01.2018.- 31.12.2021. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@cesis.lv
Degradēto teritoriju revitalizācija  Cēsu novadā I kārta ERAF 563800,35 EUR 637 272,78 EUR 22.05.2017.-22.02.2018 Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Videi draudzīgākā Cēsu iela LVAFA  7500 EUR  10 000 EUR  26.05.2017.- 26.08.2018  Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Dabas  infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā, Cēsu un Pārgaujas novados
 
ERAF  375458,17 EUR  423 000 EUR  26.05.2017.- 26.08.2018  Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei ESF 163 963.30 EUR 192 898.00 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Sanita Breikša
T.64161818
sanita.breiksa@cesis.lv
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas ēkas atjaunošana par zema enerģijas patēriņa ēku, Raunas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā EKII 923952.57 EUR  1246384. 51 EUR 01.04.2017.-31.12.2017. Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Rīgas ielas posma rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, Cēsīs, Cēsu novadā ERAF 391 615.69 EUR 736 424.07 EUR 18.04.2017.-31.12.2019. Edijs Leoke
T.64161818
edijs.leoke@cesis.lv
"Eiropas teritoriālā sadarbība”  programmas URBACT III projekts TechTown ERAF 565 836.32 EUR 749 000.93 EUR 14.09.2015-15.03.2016 

06.2016-05.03.2018
Evija Taurene
T.64161818,
evija.taurene@cesis.lv
Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!) LIFE+   150 115  EUR 2014.gads - 2018.gads Inta Ādamsone T.64161818 inta.adamsone@cesis.lv
Algotie pagaidu sabiedriskie darbi NVA   9 234,61 EUR 2015.gads Gita Šneidere, T.27835575 gita.sneidere@cesis.lv
Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiskā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšana ERAF 3755,55 EUR   2015.gads Andra Magone
andra.magone@cesis.lvPrintēt