A  A  A
Lapas karte


Kādas aktivitātes šajā ziemā izbaudi visvairāk?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija


 

Cēsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos
bāriņtiesas locekļa amatam


Cēsu novada pašvaldība, reģ. nr. 90000031048, aicina pieteikties pretendentus ievēlēšanai Cēsu novada bāriņtiesas locekļa amatā (20 stundas mēnesī) uz 5 gadiem.

Pretendēt uz šo amatu vari, ja:
• esi Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis,
• esi sasniedzis 30 gadu vecumu,
• esi ieguvis augstāko izglītību sociālajā darbā, tiesību zinātnē, psiholoģijā, medicīnā vai pedagoģijā,,
• Tev ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā specialitātē,
• proti valsts valodu augstākajā līmenī,
• Tu neesi sodīts par kriminālpārkāpumiem, kā arī neesi pārkāpis bērnu tiesību aizsardzības normas, ko pārbaudīsim Sodu reģistrā.

Par priekšrocību uzskatīsim:
• apgūtu Ministru kabineta noteikumos noteikto mācību programmu,
• darba pieredzi bāriņtiesā vai jurista amatā,
• B kategorijas autovadītāja apliecību.

Tev uzticēsim:
• iespēju aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes,
• komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību orientētas attiecības,
• sagatavot dokumentu projektus un administratīvās lietas izskatīšanai tiesas un bāriņtiesas sēdēs,
• iespēju pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Mēs piedāvājam:
• regulāras un profesionālo kompetenci stiprinošas apmācības,
• darba samaksu EUR 5,30 stundā
• atbildīgu un dinamisku darbu.
Gaidām pieteikumu (CV un apliecinājumu par Bāriņtiesas locekļa profesionālās pilnveides programmas apgūšanu (ja ir)) ar norādi “Bāriņtiesas loceklis” uz e-pastu vakances@cesis.lv gada 8.februārim.

Divu  nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbildīs Bāriņtiesu likumā amatam izvirzītajām prasībām un būs profesionāli vislabāk sagatavoti, lai pēc iespējas ātrāk varētu patstāvīgi uzsākt risināt amata kompetencē esošos uzdevumus.

Gūsti iespaidu par bāriņtiesas locekļa kompetenci ŠEIT.Cēsu novada pašvaldība aicina darbā personāla vadītāju


Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs meklējam pozitīvu un uz risinājumu atrašanu vērstu personāla vadītāju, kurš vai kura spētu dot ieguldījumu profesionālas komandas veidošanā Cēsu novada pašvaldībā, veicinot pašvaldības darbinieku izaugsmi.

Nepieciešamās kompetences:
Augstākā izglītība, kas papildināta ar zināšanām dažādu ar nodarbinātību saistītu jautājumu risināšanā;
Vismaz 5 gadu pieredze personāla vadībā;
Darba likuma un citu ar nodarbinātību saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
Ļoti labas komunikācijas un sadarbības organizēšanas prasmes;
Mūsdienām atbilstošas datorprasmes.

Tev tiks dota iespēja piedalīties personāla politikas pilnveidošanā un īstenošanā, pilnveidot un attīstīt darba izpildes vērtēšanas un darba samaksas sistēmu, kā arī personāla lietvedības sistēmu.

Mēs sagaidām, ka Tu sniegsi profesionālus ieteikumus pašvaldības administrācijai personāla vadības jomā un konsultācijas pašvaldības darbiniekiem, sekosi jaunākajām pasaules tendencēm personāla vadībā, spēsi sniegt ieguldījumu pašvaldības darbinieku izaugsmē un attīstībā,  un nodrošināsi personāla lietvedības dokumentu sekmīgu apriti.

Mēs piedāvājam:
darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu atbilstoši 11.mēnešalgu grupai (1052 - 1382 eiro) un kvalifikācijas pakāpei;
profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Personāla vadītājs” līdz 2019.gada 8.februārim.Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
aicina pieteikties darbā uz laiku
GALVENO TŪRISMA SPECIĀLISTU

Ja esi enerģisks, mīli Cēsis un cilvēkus, vari saprasties pat zīmju valodā un Tev nav nozīmes, kurā sezonā un nedēļas dienā ir atpūta, tad esi īstais, kuru vēlamies redzēt savā komandā!

Galvenie darba pienākumi:
• informēt viesus par nakšņošanas vietām, pakalpojumiem un atpūtas iespējām, apskates objektiem, kultūras un sporta pasākumiem un tūrisma maršrutiem Cēsīs, apkārtējos novados, Gaujas Nacionālajā parkā un citviet Latvijā klātienē, pa tālruni un e-pastu;
• īstenot mārketinga pasākumus konkrētām mērķauditorijām;
• prezentēt Cēsu novada tūrisma piedāvājumus izstādēs, kontaktbiržās un cita veida prezentācijas pasākumos Latvijā un ārzemēs;
• piedalīties jaunu tūrisma piedāvājumu un maršrutu izstrādē un realizēšanā;
• izstrādāt projektu idejas un pieteikumus, administrēt projektu aktivitātes un uzraudzīt projektu dokumentācijas apriti;
• organizēt un pavadīt tūrisma kompāniju un mediju vizītes;
• uzturēt kontaktus ar vietējiem uzņēmējiem, medijiem, tūrisma aģentūrām un citu pašvaldību tūrisma speciālistiem.

Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība tūrismā, uzņēmējdarbībā, mārketingā vai sabierdiskajās attiecībās (var būt pēdējo kursu students);
• teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas un vismaz vēl vienas svešvalodas prasmes (vēlams krievu vai vācu) mutiski un rakstveidā;
• teicamas datora un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
• prasmes sastādīt dokumentus, lietišķas vēstules un preses relīzes;
• teicamas komunikācijas un uzstāšanās prasmes, spēja pieņemt lēmumus, kā arī spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:
• vismaz gadu būt daļai no komandas, kas attīsta Cēsis kā konkurētspējīgu tūrisma galamērķi;
• atbildīgu darbu biroja apstākļos un komandējumos;
• atalgojumu 760,00EUR pirms nodokļu nomaksas;
• aģentūras rīkoto kultūras pasākumu bezmaksas apmeklējumu;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• aktīvu, dinamisku vidi, iespēju satikt cilvēkus no visas pasaules, realizēt radošas idejas un gūt jaunu pieredzi.

Pieteikuma vēstuli, CV lūdzam iesniegt pašvaldības aģentūrā “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukumā 1, vai nosūtīt uz cesis@cesis.lv līdz 2019.gada 25.janvārim. Tālrunis informācijai: 29154367.

Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī
un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: prakse@cesis.lvPrintēt