A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Cēsu 1.pamatskola iesaistījusies starptautiskā projektā “Mācīties būt”

Cēsu 1.pamatskola iesaistījusies starptautiskā projektā “Mācīties būt”

Cēsu 1.pamatskola piedalās Erasmus+ projekta "Mācīties būt: Prakses un metožu attīstība sociālās, emocionālās un veselības prasmju novērtēšanai izglītības sistēmās" metožu un instrumentu aprobācijā.

Nozīmīga uzmanība pilnveidotajā mācību saturā un pieejā tiks pievērsta bērnu un jauniešu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanai. Lai sagatavotos pārmaiņām, pastiprinātu un detalizētu caurviju prasmju integrāciju mācību procesā, Cēsu 1. pamatskola ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Mācīties būt” (“Learning to be”), kurā vienlaicīgi piecās valstīs - Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, tiks aprobēta metodika un instrumenti skolēnu sociāli emocionālo prasmju mācīšanai un novērtēšanai. Viens no projekta uzdevumiem ir iegūt reālus datus par projekta ieviešanas rezultātiem skolā, lai izglītības politikas plānotājiem dotu iespēju pieņemt informētākus lēmumus par šīs labās prakses ieviešanu valstiskā līmenī.

Rudens brīvdienās pedagogi pasniedzējas Zintas Bisenieces vadībā divas dienas aktīvi un radoši darbojās, lai sagatavotos projekta uzsākšanai skolā. Nodarbībās pedagogi iepazinās ar projekta materiāliem, pārrunāja iespējās kā, kur un kad realizēt sociāli emocionālo mācīšanos, plānoja kopīgās aktivitātes, ieklausījās kolēģu pieredzē. Darba gaitā tika radītas daudzas idejas kā pilnveidot skolas vidi, organizēt mācību procesu, lai palīdzētu jauniešiem apgūt prasmes saprast sevi, saprast citus, veidot pozitīvas attiecības ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī pieņemt atbildīgus lēmumus.

Projekta metodika un instrumenti tiks aprobēti 3.-4. un 7.-8.klašu grupās, bet esam pārliecināti, ka ieguvēji būsim visi, jo sociāli emocionālās mācīšanās pieejas rezultāti pasaulē rāda, ka tajās izglītības iestādēs, kur tiek nodrošinātas sociāli emocionālās mācīšanās iespējas, skolēniem ir augstāki mācību sasniegumi, mazāk uzvedības un garīgās veselības problēmu, kā arī veidojas pozitīvs skolas klimats un ilgtermiņā šie jaunieši ir efektīvāki savā turpmākajā dzīvē.

Informāciju sagatavoja Cēsu 1.pamatskolas direktore Antra Avena

Publicēšanas datums: 2018. gada 26. oktobris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt