A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Apstiprināti trīs jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Apstiprināti trīs jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi

Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 2017. gada 28. augusta noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13/05 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001, atklāta jauniešu iniciatīvu projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projekta mērķu sasniegšanai apstiprināti trīs jauniešu iniciatīvu projektu iesniegumi:

1. Biedrība “Jaunatne par”, projekta nosaukums “Skola dvēselei”, sadarbības partneris Cēsu Pilsētas vidusskola;
2. Biedrība “Dodkepu”, projekta nosaukums “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste neformālajā izglītībā, izmantojot kamaniņu suņus un kamanu suņu sporta elementus”, sadarbības partneris Cēsu 2. pamatskola;
3. Nodibinājums “Pievienotā vērtība”, projekta nosaukums “Pastariņu KODS”, sadarbības partneris Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola.

Projekta mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.

Minimālais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā, ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv
Publicēšanas datums: 2019. gada 2. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt