A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Brīvprātīgā darba sistēmas izveide Cēsu novadā

Brīvprātīgā darba sistēmas izveide Cēsu novadā

Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu “Cēsnieka grāmatzīme” IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros, kuras mērķis ir atbalstīt un nodrošināt jaunatnes politikas attīstību pašvaldībās, atbalstīt jaunatnes politikas īstenošanu vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem.

Cēsu novada Jauniešu māja projekta ietvaros izveidos brīvprātīgā darba organizēšanas sistēmu, lai attīstītu darbu ar jaunatni Cēsu novadā.
Projekta tiešais mērķis:
1. Attīstīt brīvprātīgo darbu Cēsu novadā;
2. Izveidot sistēmu brīvprātīgā darba organizēšanā Cēsu novadā;
3. Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās dzīves veidošanā caur jauniešu organizācijām un iniciatīvu grupām;
4. Veidot jauniešu izpratni par neformālo izglītību un mācīšanās iespējām.

Cēsu novada pašvaldībā ir izstrādāts un apstiprināts plānošanas dokuments “Jaunatnes politikas stratēģija 2012.-2017.gadam”. Jauniešu darbs šajos 6 gados ir attīstījies dažādās jomās – jaunieši ir ieguvuši plašākas telpas pilsētas centrā, attīstīta starpnozaru sadarbība, strādāts pie jauniešu informētības palielināšanas, tiek organizētas dažādas apmācības un pasākumi, kuros jauniešiem ir iespēja pašiem kļūt par šo pasākumu organizatoriem, kā arī būt kā apmeklētājiem un iesaistīties, mācīties

Tā kā šobrīd jau ir uzsākts darbs pie spēkā esošās Jaunatnes politikas stratēģijas izvērtēšanas un jaunās Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādes, speciālistu darba grupa kā vienu no aktualitātēm uzsvēra brīvprātīgā darba sistēmas izveides nepieciešamību.

Brīvprātīgais darbs ir iespēja jaunietim ne tikai mācīties un attīstīt jaunas prasmes, bet arī dod pirmo darba pieredzi, kas ir nozīmīga potenciālajam darba devējam. Tie jaunieši, kuri jau regulāri iesaistās jauniešu dzīves veidošanā Cēsīs, atzīst, ka iegūtās prasmes un zināšanas ir neatsveramas tālākajā dzīvē.

Projekta ietvaros ir plānots ieviest sistēmu, kur tiek uzskaitītas nostrādātās darba stundas, par kurām jaunietis reizi gadā saņem pašvaldības apstiprinātu apliecinājumu par gūto pieredzi. Šobrīd Jauniešu mājas pārstāvji jau ir devušies pieredzes apmaiņas braucienā uz Madonas Jauniešu māju, lai gūtu pieredzi par brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu Madonas novadā.

Jauniešu mājā šobrīd ir aptuveni 40 brīvprātīgie jaunieši, kuri darbojas dažādos novada pasākumos, palīdz tos organizēt un izrāda iniciatīvu un organizē savus. Projekta ietvaros 15 jaunieši ir izveidojuši darba grupu un veiks brīvprātīgā darba izpēti, piesaistot jaunatnes darbā iesaistītos pašvaldības speciālistus, kā arī vismaz 25 jaunieši izies praktisko treniņu projekta ietvaros, lai būtu iespējams pārbaudīt un ieviest darbībā stundu uzskaites sistēmu, mācīšanās mērķu apzināšanu un iedzīvināt kā tradīciju brīvprātīgo jauniešu apbalvošanas pasākumu. Speciālistu darba grupa strādās pie esošā brīvprātīgā darba izvērtēšanas un jaunas sistēmas izstrādes.  Projekta rezultātā tiks uzlabots un attīstīts brīvprātīgais jauniešu darbs Cēsu novadā, izveidojot sadarbības modeli starp jaunieti un organizācijām.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Jermolājeva
Cēsu novada pašvaldības
Jaunatnes lietu speciāliste

 


Publicēšanas datums: 2017. gada 3. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt