A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Cēsu biedrība "Youth for City - City for Youth” realizē projektu Jeruzalemē

Cēsu biedrība "Youth for City - City for Youth” realizē projektu Jeruzalemē

Cēsu jauniešu biedrība “Youth for City - City for Youth” ieguva finansējumu, lai realizētu jauniešu apmaiņas projektu “Don’t limit your chalanges” (“Ļaujies izaicinājumiem”) programmas “Erasmus+” ietvaros Jeruzālemes vecpilsētā sadarbībā ar Palestīnas organizāciju “African community”.

Mērķis, īstenojot projektu, bija veicināt iecietību un toleranci, izglītojot jauniešus par palestīniešu un latviešu kultūru. Iepazīstot dejas, mūzikas, nacionālo svētku un ēdienu kultūras dažādās šķautnes, tika izprastas ne vien tradīcijas, bet arī atšķirīgie pasaules uzskati. Vēlme saprast citādo šobrīd, kad pasaules politiskā situācija strauji mainās un kad gan medijos, gan sabiedrībā plaši tiek runāts par lielo atšķirību starp šīm dažādajām pasaules uztverēm, ir ļoti būtiska un aktuāla.

Gadsimtiem ilgi Jeruzalemē dzīvojošo musulmaņu skaits ir bijis salīdzinoši mazs. Jeruzalemes vecpilsēta ir mājvieta arī afro- palestīniešu kopienai, ko nereti mēdz dēvēt par afrikāņu kvartālu. Tieši šeit norisinājās projekta aktivitātes.  Kopiena ir apmetusies divos namos, kas vēsturiski ir bijuši turku cietumi. Afro palestīniešu komūna atrodas blakus Tempļa kalnam, kura virsotnē apskatāma Aksas mošeja. Tā islāmā ir trešā svētākā vieta pēc Harāma mošejas Mekā un Nabavi mošejas Medīnā.

Projekta dalībniekiem, dzīvojot Jeruzalemes vecpilsētā, visu projekta laiku bija iespēja pašiem pieredzēt un sajust dažādākos kultūru kontrastus. Afrikāņu kvartāls ir tikai neliela daļa no musulmaņu kvartāla, kas ir viens no četriem Jeruzalemes vecpilsētā esošajiem. Arī pārējie trīs- ebreju, armēņu un kristiešu kvartāli jauniešiem ļāva veidot toleranci un saskatīt, kā šādi kontrasti spēj sadzīvot vienā laikā un telpā.

Daudzu paaudžu gaitā afro-palestīnieši centušies saglabāt savu kultūru starp pārējām Jeruzalemē sastopamajām. Pirmie afrikāņi ieceļojuši no Nigērijas, Senegālas, Sudānas un Čadas, vēlāk kā sargi strādājuši jau minētajā turku cietumā un Aksas mošejā. Šobrīd jaunieši mācās vietējā vecpilsētas skolā. Pastāv bažas, ka šī mikro kopiena ir sarūkoša, jo, kā norādīja arī paši jaunieši, jaunas ēkas Jeruzalemes vecpilsētā būvēt nevar, kopienas vieta ir ierobežota, jaunajām ģimenēm nākas pārcelties ārpus vecpilsētas robežām.

Apgūstot nacionālās dejas, mūziku, izzinot svētkus un ēdienu kultūru atklājās tas, cik svarīgi kopienas ļaudis cits citam ir. Piemēram, ja gaidāmas kāzas, tad tie ir svētki ik katram kopienā esošajam, jo viņi ir viena liela ģimene. Jāņem vērā, ka arī kopienā līdztekus pastāv dažādi reliģiskie uzskati, taču šis aspekts nav būtiskākais.

Projekta laikā izprast tradīcijas vislabāk ļāva pašu jauniešu attieksme pret tām. Afro- palestīniešu jauniešiem bija ļoti būtiski, ka tieši viņu kopiena starp visām citām netiek aizmirsta. Tieši tāpat, kā mums ir aizkustinoši, ka citas kultūras pārstāvji ar lielu interesi apgūst mūsu tradīcijas. Kopā darbošanās ļāva patiesāk iepazīt to, ko šie kultūras mantojumi sevī glabā- vēsturiskos pārdzīvojumus, vēlmi paust pasaules uzskatus mākslas formā un nepieciešamību just kopību. Palestīnas jaunieši projekta laikā ļāva mums būt daļai no ģimenes, rūpējoties par mums tieši tāpat, kā gādā par savējiem. Vienkāršība, vēlme mācīties un draudzība ir stūrakmeņi, kas raksturo kopienas jauniešus.

Ik vakaru pēc aktivitātēm jaunieši turpināja rosīties, dejojot tradicionālo deju dabke, spēlējot bungas, kas ir pa spēkam ik katram no viņiem, un vienkārši esot kopā. Šīs izpausmes formas ir tās, kurās jaunieši jutās visbrīvāk.

Daudzas ģimenes piedzīvojušas zaudējumus un arī šobrīd jauniešiem ik dienu nākas saskarties ar grūtībām, kas mūsu ikdienai šķiet neiedomājamas, piemēram, liegums noteiku laika posmu doties uz skolu vai pamest mājas. Daudzi no projektā sastaptajiem cilvēkiem daļu dzīves pavadījuši cietumā. Saruna ar kopienas autoritāti ļāva secināt, cik nozīmīga šiem jauniešiem ir mūsu klātbūtne. Ir svarīgi izstāstīt un izprast pārdzīvojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzei.
Projekta gaitā iegūtā pieredzes apmaiņa ir pierādījums tam, cik svarīgi ir interesēties par apkārt notiekošo. Lai arī sabiedrisko domu būtiski ietekmē dažādu avotu saturs, ir jādomā kritsiki un katrs jautājums jāaplūko no pretējiem viedokļiem. Tradīcijas un kultūras izpausmes formas sevī ietver gan pasaules uztveri, gan nakotnes virzību. Mainot attieksmi iespējams veicināt izpratni un iecietību. Par tolerances trūkumu liecina daudzi sabiedrībā valdošie stereotipi, bet kultūras iepazīšana ir tā, kas tos spēj lauzt.

Video par projektu:
Informāciju sagatavoja:
Diāna Stafecka
Youth for City - City for Youth
Publicēšanas datums: 2017. gada 10. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt