A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Cēsu vācu valodas, krievu valodas, vēstures un kulturoloģijas skolotāju pieredzes apmaiņas pasākums Rēzeknē

Cēsu vācu valodas, krievu valodas, vēstures un kulturoloģijas skolotāju pieredzes apmaiņas pasākums Rēzeknē

Trešdien, 24. aprīlī pedagogi no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2. vidusskolas, Cēsu 2. pamatskolas un Cēsu Pilsētas pamatskolas pieredzes apmaiņas programmas ietvaros apmeklēja Rēzeknes Valsts ģimnāziju.Braucienu ar Cēsu novada domes atbalstu organizēja Vācu valodas Metodiskās apvienības vadītāja Maruta Vēvere un Cēsu Kulturoloģijas Metodiskās apvienības vadītāja Lūcija Suhanova.

Rēzeknē viesus sagaidīja Valsts ģimnāzijas direktors Mg. ed. Aivars Vilkaste. Latgaliskā sirsnībā direktors iepazīstināja ar ģimnāzijas vēsturi, audzināšanas tradīcijām un skolas šodienu. Ģimnāzijā īsteno 4 vispārējās izglītības programmas, ir DSD skola, un tā ir iesaistījusies daudzos projektos. Ģimnāzija veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.Skolēniem tiek piedāvātas iespējas darboties skolēnu līdzpārvaldē un dažādās interešu izglītības nodarbībās. Audzināšanas darbība ir ikviena padagoga vadītā mācību stunda. A. Vilkaste norādīja, ka galvenais uzsvars pedagoģiskajā procesā šajā izglītības iestādē tiek likts uz cilvēcisko vērtību ieaudzināšanu un nostiprināšanu jauniešos. 

Pasākuma ietvaros notika pieredzes apmaiņa ar abu novadu attiecīgo mācību priekšmetu skolotājiem.

Profesionāli augstvērtīgu baudījumu klātesošajiem sniedza Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēni, kuri uzstājas TV raidījuma „Koru kari” Rēzeknes Zaļo pakalnu korī. Tika izpildīta I. Ziedoņa dzejas kompozīcija, kā arī latgaliešu valodā dziedātas dziesmas.

Dienas otrajā pusē Cēsu pedagogi iepazinās ar vairākiem Rēzeknes kultūrvēstures objektiem: Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds katedrāli ,”Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļš”” (kuru var izmantot visi Rēzeknes pilsētas bērni un viņu vecāki bez maksas), Atbrīvošanas aleju, pieminekli „Vienoti Latvijai”, Latgales kultūrvēstures muzeju, kā arī tikās ar Latgales keramiķi V. Pankovu viņa darbnīcā „Vecakmeņos”.

Pārstāvēto Metodisko apvienību pedagogi pateicas Cēsu novada domes Izglītības nodaļai par atbalstu pieredzes brauciena organizēšanā.

Informāciju sagatavoja:
Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe
Dace Baltiņa

Foto: Cēsu novada pedagogi pie pieminekļa „Vienoti Latvijai”.


Publicēšanas datums: 2013. gada 26. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt