A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos"

Cēsu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos atklātam jauniešu iniciatīvu projektu konkursam “ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” saskaņā ar 2017. gada 28. augusta noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13/05 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001.
 
Konkurss tiek organizēts, izmantojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādāto vienotu atklāta konkursa nolikumu.
 
Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs - 4600.00 EUR.
 
Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5.klases līdz 12.klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1.kursa līdz 4.kursam, t.sk. priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamie.
 
Minimālais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo īpatsvars, kas iesaistāms projektā, ne mazāk kā 10% no kopējā projektā iesaistīto dalībnieku skaita.
 
Konkursa mērķi:
  • Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
  • Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.
 
Projekta iesniedzējs:
  • jaunatnes organizācija,
  • biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni,
  • jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.
Projekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 8.novembris līdz plkst.17.00.
Rezultātu paziņošanas termiņš - līdz 2018. gada 8.decembrim.
Projekta īstenošanas termiņš - 3 līdz 18 mēneši.

Konkursa nolikums
1. pielikums Cēsu novada pašvaldības un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas preventīvo un intervences pasākumu vidējā termiņa plāni priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai
2. un 3. pielikums Projekta iesnieguma veidlapa un sadarbības partnera apliecinājums par dalību projektā
4. pielikums Apliecinājums par projektā iesaistītajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jauniešiem
5. pielikums Atbilstības kritēriji

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

Kontaktinformācija: Biruta Dambīte, projekta koordinatore, e-pasts biruta.dambite@cesis.lv, tel. 64161822


Publicēšanas datums: 2018. gada 8. oktobris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt