A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Konkursam iesniegti deviņi inovatīvi labās prakses piemēri izglītībā

Konkursam iesniegti deviņi inovatīvi labās prakses piemēri izglītībā

Lai apzinātu un popularizētu inovācijas izglītības jomā un veicinātu jaunu ideju ieviešanu, š. g. 4. janvārī Cēsu novada pašvaldība izsludināja konkursu skolotājiem „Inovatīvs labās prakses piemērs”. Kopumā ir pieteiktas  deviņas inovācijas. Pieteikumus varēja iesniegt līdz 28. februārim

Individuāli autori  un autoru kolektīvi no Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm iesnieguši deviņus  inovatīvus labās prakses piemērus:  
1. Lilita Kampenusa  no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, „Es esmu tavs draugs jeb apskāvienu valoda”;
2. Iveta Daiga, Inga Jurgena, Sandra Klaucāne, Lidija Vilnīte  no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, „Avotu ielejas parka resursu izmantošana integrētā brīvdabas pedagoģijas stundā”;
3. Sarmīte Birziņa no Cēsu 2. vakara (maiņu ) vidusskolas,  „Jauns mācību priekšmets „Multimēdiju un tīmekļa tehnoloģijas”  Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolas izglītības programmās”’”;
4.  Inese Kukaine un  Ērika Siliņa no Cēsu pilsētas pamatskolas, „Ķīmijas eksperiments – izziņas darbības veicinātājs formālā, informālā un neformālā izglītībā kā vecāku, skolēnu un skolotāja sadarbības pasākumu kopums”;
5. Olga Kosolapova, Melita Železcova, Lienīte Rogoļeva, Dace Baikovska, Boriss Cibankovs, Ingars Babahins  no Cēsu 2. vidusskolas, „ Ārpusstundu pasākums – VIDEOKONKURSS”;
6. Ineta Lāce - Sējāne, Aija Sīmane, Zita Rainska no Cēsu  2. vidusskolas,  „…nakts”
7. Sarmīte Dreijalte, Agrita Bartušēvica, Inita Kriškāne, Reinis Lazdiņš, Ilmārs Siliņš no Cēsu Valsts ģimnāzijas, „Valsts ģimnāziju dabaszinātņu dienas konkurss”;
8. Ieva Lapsiņa, Inga Bukovska no Rāmuļu pamatskolas, „Altocumulus”;
9. Inga Voitkeviča, Indra Ozola no Līvu pamatskolas, „Sajūtu taka caur mācību priekšmetiem”.

Kas ir inovācija izglītības sektorā? Pasaulē pastāv vairākas inovāciju definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena kopīga  iezīme, t.i., INOVĀCIJA ir process.

Izglītības sektorā  inovācija var būt, piemēram, jaunas vai ievērojami uzlabotas mācību programmas vai  jaunas izglītības programmatūras, jauna vai būtiski uzlabota pedagoģija, jauna pieeja izglītības pakalpojumu izcenojumu noteikšanā vai jauna skolēnu uzņemšanas stratēģija, jauna pieeja darba organizācijai skolotāju vidū vai organizatoriskas izmaiņas administrācijas jomā u.c. 

Divu nedēļu laikā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiks apstiprina konkursa komisija. Līdz 1. aprīlim individuālie autori un autoru kolektīvi sagatavos inovācijas prezentāciju. Inovāciju prezentēšana  notiks no 1. aprīļa. Līdz 29. aprīlim konkursa komisija paziņos galvenās balvas un veicināšanas balvas saņēmējus. Konkursa uzvarētāju apbalvošana tiks organizēta maijā.

Labās prakses piemēri tiks publiskoti un izmantoti pedagogu profesionālajā pilnveidē, demonstrējot tos dažādām auditorijām meistarklasēs, pieredzes apmaiņas semināros, konferencēs un citos pasākumos.

Informāciju sagatavoja:
Biruta Dambīte
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe

Publicēšanas datums: 2014. gada 4. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt