A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Noslēdzies “Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai „Mana iespēja”” projekts

Noslēdzies “Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai „Mana iespēja”” projekts

Trešdien, 27.aprīlī biedrība „Brīnummāja” rīkoja gala noslēguma sanāksmi projekta “Vecāku un speciālistu sadarbības projekts bērnu attīstībai un sociālās atstumtības mazināšanai „Mana iespēja”” ietvaros, lai klātesošajiem sniegtu ieskatu par projekta rezultātiem, iepazīstinātu ar speciālistu novērojumiem un mudinātu sabiedrību veidot dialogu par aktuālajiem jautājumiem, kas skar bērnu attīstību un sociālās atstumtības mazināšanu. Sanāksmē pulcējās projekta dalībnieku vecāki, skolu pārstāvji un pašvaldību speciālisti izglītības un sociālajā jomā. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekts deva iespēju 45 bērniem apmeklēt desmit bezmaksas Montessori attīstošās nodarbībās, 12 bērniem desmit Smilšu spēļu terapijas konsultācijas un 15 bērniem veikt kognitīvo spēju vai uzvedības diagnostikas testu. Vecākiem bija iespēja saņemt psihologa konsultācijas vai piedalīties praktiskajā seminārā „6 audzināšanas stratēģijas ceļā pie klausīgiem bērniem”. Par visiem projekta rezultātiem variet lasīt biedrības mājas lapā www.brinummaja.lv.

Sanāksmē īpaša uzmanība tika veltīta bērnu aktuālajām vajadzībām. Montessori speciālisti progresa ziņojumā norāda, ka galvenokārt progress bērniem ir vērojams attiecībā uz koncentrēšanās spēju pieaugumu, patstāvību, ticību saviem spēkiem, kā arī ir novērojami uzlabojumi valodas attīstībā un bērnos ir mazinājusies vispārējā trauksme.

Savukārt smilšu spēļu terapeite atzina, ka visiem 12 bērniem ir bijušas aktuālas emocionālās grūtības, kas terapijas laikā tikušas atbalstītas. Visbiežākās bērnu vajadzības ir attiecību uzlabošana ar vienaudžiem un vecākiem, pagātnes pārdzīvojumu apzināšana un spēja tos pieņemt, kā arī vajadzība būt uzklausītiem, sadzirdētiem un pamanītiem.

Projekta psiholoģe klātesošos sanāksmē iepazīstināja ar kognitīvo spēju un uzvedības diagnostikas testiem, kā arī ar rekomendācijām, kādas visbiežāk tiek sniegtas bērniem ar noteiktajām grūtībām. Kā atzina projekta speciālisti, diagnostika palīdz ieraudzīt aizberga neredzamo daļu un atklāt cēloņus bērna uzvedībai vai mācīšanās grūtībām. Turklāt diagnostika nereti atklāj, ka bērnam nav mācīšanās traucējumi, bet gan vairāk tas ir saistīts ar kādu īslaicīgu pārdzīvojumu vai citām emocionālām grūtībām.

Apkopojot projekta rezultātus, vēlamies īpaši aktualizēt sekojošas projektā gūtās atziņas:

1. Lielākajā daļā gadījumu, vecāku un skolotāju anketās norādītais viedoklis par grūtībām, ar ko saskaras konkrētais bērns, daļēji vai būtiski atšķīrās. Šo vēlamies izcelt kā būtisku iezīmi, kurai ir svarīgi pievērst uzmanību, jo situācijās, kad bērnam ir svarīgi saņemt atbalstu, vienotam vecāku un skolotāju skatījumam par bērna aktuālajām vajadzībām, ir liela nozīme. Svarīga ir precīza komunikācija un grūtību definēšana, vienojoties par sniedzamo atbalstu un regulāri sekojot progresam, to pārrunājot arī ar pašu bērnu. 

2. Projektā pieprasījums pēc uzvedības vai mācīšanas traucējumu diagnostikas bija lielāks, kā varējām piedāvāt, kas nozīmē, ka ir svarīgi risināt jautājumu, kā atbalstīt vecākus, kuru bērniem šāda diagnostika ir nepieciešama. Cēsu novadā, sākot ar šo gadu, ir paredzēts pašvaldības atbalsts kognitīvo spēju un uzvedības diagnostikai, ko vērtējam kā ļoti pozitīvu piemēru arī pārējiem novadiem.

3. Analizējot gan vecāku un skolotāju definētās grūtības, gan speciālistu novērojumus, viennozīmīgi var secināt, ka par galveno bērnu grūtību var atzīt koncentrēšanās un uzmanības noturības trūkumu. Citviet presē šo mēdz dēvēt par 21. gadsimta slimību. Šis projekts uzskatāmi parāda to, ka tā ir aktuāla problēma arī šeit, pie mums. Ir ļoti būtiski pievērst šai problēmai nopietnu uzmanību un sistemātiski nodrošināt atbalsta pasākumus. Kad tiek runāts par bērna gatavību skolai, parasti rodas bažas, ja bērns nelasa vai neraksta. Šīs ir prasmes, kuras ikviens no mums agrāk vai vēlāk apgūst. Savukārt nepietiekošas spējas koncentrēt uzmanību var būt nopietns kavēklis gan mācību vielas apguvē, gan skolas noteikumu pieņemšanā, kā arī var nelabvēlīgi ietekmēt bērna zinātkāri un mācību motivāciju.

Sanāksmes noslēgumā klātesošie diskusijās apkopoja idejas par nepieciešamo atbalstu bērnu aktuālo vajadzību nodrošināšanā. Idejas kalpos par pamatu nākamo projektu plānošanai, kā arī tiks iekļautas projekta gala ziņojumā.
Biedrība saka lielu paldies vecākiem un skolām par dalīšanos ar stāstiem par novērotajām pozitīvajām izmaiņām bērnu uzvedībā un mācību procesā. Paldies arī bērniem par kopā pavadīto vērtīgo laiku.

Ieva Graudule
Projekta vadītāja
Biedrība „Brīnummāja”
www.brinummaja.lv
brinummaja@gmail.com

Publicēšanas datums: 2016. gada 29. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt