A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Seminārs “Dokumentu juridiskā spēka likuma grozījumi un ar tiem saistītie Ministru kabineta noteikumu grozījumi”

Seminārs “Dokumentu juridiskā spēka likuma grozījumi un ar tiem saistītie Ministru kabineta noteikumu grozījumi”

Cēsu Pieaugušo izglītības centrā 28.aprīlī notiks Viktora Šadinova autorseminārs “Dokumentu juridiskā spēka likuma grozījumi un ar tiem saistītie Ministru kabineta noteikumu grozījumi. Iesnieguma likuma pamatjautājumi.”

Saeima 2016.gada 10.novembrī izdarīja grozījumus Dokumentu juridiskā spēka likumā, Likuma grozījumi stājas spēka 2017.gada 1.janvārī. Pamatojoties uz Likuma grozījumiem, ir sagatavoti arī grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība.”

Semināra tēmas:
1. Normatīvie akti, kas regulē dokumentu juridisko spēku.
2. Dokumenta jēdziens un dokumenta oriģināls.
3. Dokumenta juridiskais spēks un dokumenta juridiskā spēka nosacījumi.
4. Rekvizīti, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina dokumenta juridisko spēku, pamatprasības to noformēšanai.
5. Dokumenta atvasinājumi (noraksts, izraksts vai kopija), dokumentu atvasinājumu kopums, to izstrādāšanas un apliecināšanas noteikumi.
6. Iesnieguma likuma pamatjautājumi:
1) iesnieguma izskatīšana un atbildēšana uz to;
2) iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas;
3) apmeklētāju pieņemšanas kārtība;
4) informācijas izpaušanas ierobežojumi;
5) iestādes rīcības kontrole;
6) Iesniegumu likuma un citu likumu mijiedarbība: ar Informācijas atklātības likumu, ar Administratīvā procesa likumu u.c.

Viktors Šadinovs - praktizējošs jurists, piedalījies Latvijā pieņemto normatīvo aktu izstrādē, kas reglamentē pārvaldes dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, vairāk nekā 20 gadus pasniedz priekšmetu „Lietvedība” Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Semināra norises laiks no plkst.10.00 līdz plkst.15.00, Raunas ielā 4, Cēsīs.

Semināra maksa: 45.00 EUR.

Lūgums semināram reģistrēties elektroniski, rakstot uz e-pastu cpic@cesis.lv

Papildu informācija pa tālruni 64124981, mob. 27844164.


Publicēšanas datums: 2017. gada 11. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt