A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Skolēnus aicina pieteikties "Grandiozai ekspedīcijai"

Skolēnus aicina pieteikties "Grandiozai ekspedīcijai"

Lai skolēnos atgriestu ticību saviem spēkiem un prieku mācīties, izglītības programma Iespējamā misija jau piekto gadu organizē īpašu Vasaras skolu - dienas nometni Grandiozā ekspedīcija. Šogad Vasaras skola tiek organizēta sadarbībā ar Cēsu un Sigudas novada pašvaldību izglītības nodaļām un notiks Cēsu 2. pamatskolā no 22. jūlija līdz 2. augustam.

Piedalīties Vasaras skolā aicināti 7.-8. klašu skolēni. Jaunieši 12 dienu laikā „apceļos pasauli” – praktiski un aktīvi darbojoties, pētot, izzinot, eksperimentējot un analizējot apgūs mācību priekšmetus, kas skolā sagādājuši grūtības, un reizē izzinās dažādas pasaules kultūras, vērtības un arī sevi.  Šī tēma caurvīs visas Vasaras skolas nodarbības. Liels uzsvars tiks likts uz jauniešu zināšanu nostiprināšanu un prasmju apgūšanu fizikā, ķīmijā, bioloģijā, matemātikā un angļu valodā. Skolotāji īpašu uzmanību pievērsīs mācīšanās prasmju attīstīšanai, kas svarīgas jebkura mācību priekšmeta sekmīgai apguvei. Nodarbības notiks katru dienu no 9:00 līdz 17:00 (izņemot svētdienu, 28. jūliju).

Vasaras skolā laiks paies gan nodarbībās, kas saistītas ar konkrētiem mācību priekšmetiem, gan radošās aktivitātēs un jaunu vaļasprieku iepazīšanā.

Vasaras skolas pirmās nedēļas noslēgumā ir pārgājiens, kurā skolēniem ir jāizmanto pirmajā nedēļā apgūtās zināšanas un prasmes.Nodarbības vadīs Iespējamās misijas skolotāji un absolventi, kuri sistemātiski un mērķtiecīgi strādā uz skolēnu rezutlātiem un liek lielu uzsvaru uz skolēnu iesaisti mācību procesā. Mācību priekšmetu apguvē tiks izmantoti mācību materiāli, ko izstrādājuši VISC projekta Dabaszinātnes un matemātika speciālisti un Iespējamās misijas mācību priekšmetu metodiķi.

Saskaņojot ar vecākiem, skolēnu dalībai Vasaras skolā piesaka klases audzinātājs. Pieteikuma anketa atrodama Iespējamās misijas mājaslapā www.iespejamamisija.lv sadaļā „Skolām – Vasaras skola”. Klases audzinātājam, jāaizpilda elektroniska rekomendācijas anketa, kurā jānorāda informāciju par bērna sekmēm, mācīšanās vajadzībām skolā un uzvedību. Pēc klašu audzinātāju rekomendācijas anketu izvērtēšanas, Vasaras skolas organizatori sazināsies ar vecākiem un uzaicinās noslēgt līgumu. Vecākus, kuriem šķiet, ka šāda dienas nometne – Vasaras skolas būtu interesanta un noderīga viņu bērniem, lūdzam sazināties ar klases audzinātāju.

Pieteikšanās Grandiozajai ekspedīcijai - līdz 15.maijam!
 
Vasaras skolas dalības maksa ir 15 LVL, kas daļēji sedz edināšanas izdevumus. Pārējās izmaksas sedz organizatori un atbalstītāji.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Vasaras skolas vadītāju Lindu Beķeri: tālr. 26411617, e-pasts: linda.bekere@iespejamamisija.lv.

Publicēšanas datums: 2013. gada 12. aprīlis  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt