A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Izglītība » Uzsākta jauniešu iniciatīvu projektu īstenošana

Uzsākta jauniešu iniciatīvu projektu īstenošana

Trīs novada skolās uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001, jauniešu iniciatīvu projektu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” īstenošana:

1. Cēsu Pilsētas vidusskolā projektu īsteno Biedrība “Jaunatne par”, projekta nosaukums “Skola dvēselei”. Projekta aktivitātes nodrošina iespēju riska grupas jauniešiem no 5.- 12.klasei pēc mācību stundām piedalīties radošās aktivitātēs. Aktivitātes vērstas uz jauniešu emocionālās pasaules un empātijas attīstīšanu, kas uzlabos jauniešu komunikācijas spējas un palīdzēs risināt konfliktsituācijas, kopā veidojot pasākumus, darbojoties radošajās darbnīcās un veidojot vizuālo noformējumu, dejojot, rakstot lugas, veidojot izrādes un video, radot izrādei piemērotu mūziku un to ierakstot.

2. Cēsu 2.pamatskolā projekta īstenotājs Biedrība “Dodkepu’’, projekta nosaukums “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste neformālajā izglītībā, izmantojot kamaniņu suņus un kamanu suņu sporta elementus”. Lai paaugstinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 5.-9.klases jauniešu motivāciju mācīties un veicinātu līdzdalību ikdienas dzīvē, skolēni iepazīsies ar kamanu suņu sportu veidiem un komunicēs ar apmācītiem Sibīrijas haskijiem, kā arī iepazīsies ar Āraišu arheoloģiskā parka teritoriju un tās vēsturi. Praktiski darbojoties ar ekipējumu un kamanu suņiem, jaunieši izmēģinās dažādus kamanu suņu sporta veidus, veiks pārgājienu ar uzdevumiem, mācīšanos par apkārtējās dabas procesiem Amatas takā kanikrosa ekipējumā kopā ar kamanu suņiem, kopā izveidos orientēšanās spēli ar kamanu suņu sporta elementiem, kā arī notiks citas aktivitātes - pieredzes stāsti, nodarbība pie fizioterapeita, kas veicinās rika grupas jauniešu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.


3. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā projektu īsteno Nodibinājums “Pievienotā vērtība”, projekta nosaukums “Pastariņu KODS”. Lai palielinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, tiek izmantota neformālās izglītības pieeja un metodes, attīstot izglītojamo līdzdalības prasmes, jauniešu motivāciju, pašizziņu un sociālās prasmes, kas veicinās jauniešu iesaisti neformālās izglītības aktivitātēs un pasākumos, kā arī tiks īstenoti personības pilnveides pasākumi.

Jaunatnes iniciatīvu projekta iesniedzējs var būt jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni vai jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni, sadarbībā ar jauniešu iniciatīvu grupu.

Konkursā atbalstāmās aktivitātes – pasākumi, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši.

Projektu finansējums:
Vienam projektam tiek piešķirts finansējums 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta PuMPuRS līdzekļiem.
Informācija par Cēsu novada pašvaldības organizētajiem projektu konkursiem tiek publicēta mājaslapā www.cesis.lv vai informāciju var saņemt pa tālruni 64161822.

Informācija par projektu www.pumpurs.lvInformāciju sagatavoja: Biruta Dambīte, projekta koordinatore

Publicēšanas datums: 2019. gada 7. marts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt