A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Kultūra » Cēsu kultūras projektu finansēšanas konkurss 2019

Cēsu kultūras projektu finansēšanas konkurss 2019

Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” ir izsludinājusi 2019.gada kultūras projektu konkursu Cēsu novadā.

Uz finansiālu atbalstu var pretendēt projektu idejas, kas tapušas pēc radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un laikmetīga kultūras piedāvājuma veidošanā.

Šī gada prioritāte, par ko varēs iegūt papildus punktus, ir pasākumi un iniciatīvas, kas atspoguļo vēsturiskos notikumus (piemēram, Cēsu kaujām -100, Baltijas ceļam - 30 u.c.) caur dažādām kultūras norisēm, iesaistot sabiedrību vai veidojot sadarbību ar citām kultūras organizācijām vai nozarēm.

Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus – koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu, kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu, kultūrvēsturisku materiālu izdošanu u.c. – tās kultūras norises, kuru realizācija plānota Cēsu novadā.

Projektu konkursa nolikums pieejams tīmekļa vietnes www.cesis.lv sadaļā „Kultūra”. Projektu pieteikumi iesniedzami „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā” līdz šī gada 11. februāra plkst. 12.00. Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas. Pieteikumu iesniedzējiem jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā – projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

Projektu konkurss šogad tiks izsludināts divas reizes – janvārī un jūnijā. Cēsu novada pašvaldība kultūras projektu konkursa norisei pirmajam konkursam atvēlējusi 7000 eiro. Viena projekta atbalstam maksimāli var tikt piešķirti 700 eiro.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem.

Projektu finansēšanas konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Pieteikuma tāmes veidlapa
Projekta atskaites forma

Vairāk informācijas: tel.26666365, e-pasts: kultura@cesis.lv

Publicēšanas datums: 2019. gada 14. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt