A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies Eiropas Parlamenta vēlēšanās?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Lauki » Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu sabiedriskā labuma projektiem saskaņā ar “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” partnerības teritorijā.

Termiņš projektu iesnieguma pieņemšanai:
No 2019.gada 26.marta līdz 2019.gada 26.aprīlim.

Mērķis:
Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas vietējo kopienu attīstības veicināšana.

6.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums:
374 184.93 EUR

Rīcībai 2.1. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 168 383.22 EUR.
Rīcībai 2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 205 801.71 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR:
Rīcībai 2.1. – 25 000.00 EUR;
Rīcībai 2.2. – 17 000.00 EUR.

Atbalsta pretendents:
Juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona.

Projektu īstenošanas termiņš:
• Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

• Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

• Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšana - elektroniski:
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)
https://eps.lad.gov.lv/login

KONTAKTI
Dace Melgalve
+371 29467509
cesis@partneriba.lv

Kristīne Zaķe
+371 26100933
cesis@partneriba.lv

Informācija un veidlapas:
www.partneriba.lv
www.lad.gov.lv

Publicēšanas datums: 2019. gada 26. februāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt