A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Aicinām ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, izmantot pakalpojumu "Atelpas brīdis"

Aicinām ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti, izmantot pakalpojumu "Atelpas brīdis"

Aicinām ģimenes, kurās ir bērni (līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot) ar invaliditāti, izmantot pakalpojumu "Atelpas brīdis".

Lūdzam pakalpojumu pieteikt savlaicīgi, sazinoties un rezervējot pakalpojuma saņemšanas laiku pa zemāk minētajiem tālruņiem.
Pakalpojumu Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājiem ir iespēja saņemt:
• VSIA ‘’Bērnu klīniskā universitātes slimnīca’’ novietnē Gaiļezers, Rīgā, Juglas ielā 20 (kontaktpersona: Natālija Riba tālr.+37125601978);
• Biedrība ‘’Cerību spārni’’, Siguldā, Institūta ielā 5a
(kontaktpersona: Monta Bērze tālr.+37125417249).

Pakalpojums ietver:
• bērna uzraudzību;
• pašaprūpes nodrošināšanu;
• speciālistu konsultācijas;
• ēdināšanu četras reizes dienā;
• pastaigas;
• saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Nakts “Atelpas brīža” pakalpojums tiek sniegts laikā no plkst.20.00 līdz plkst.8.00.

Pakalpojuma apjoms ir līdz 30 diennaktīm gadā, to finansē no Eiropas sociālā fonda projekta līdzekļiem, pakalpojuma saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz:
1. iesniegumu no bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes par nepieciešamību nodrošināt “Atelpas brīža” pakalpojumu. (Iesniegumā jāietver bērna vārds, uzvārds un personas kods, bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformācija un faktiskās dzīvesvietas adrese). Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
1.1. Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
1.2. VDEĀVK atzinuma kopija par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
1.3. Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta izraksta kopija no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts no ārstniecības iestādes "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u) par bērna veselības stāvokli (izraksta derīguma termiņš seši mēneši).

2. Sociālais dienests:
2.1. pieņem un pārbauda iesniegumā minēto informāciju;
2.2. Pārliecinās vai iesniegumam pievienoti lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti;
2.3. Izvērtē saņemto informāciju un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu;
2.4. Paziņo par lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim (bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei) Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
Publicēšanas datums: 2017. gada 1. jūnijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt