A  A  A
Lapas karte


Vai piedalīsies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
Jā:
(53%) - 62 balsu
Vēl neesmu izlēmis:
(14%) - 16 balsu
Nē:
(34%) - 40 balsu
Balsu skaits: 118
<< Iepriekšējais <<  
>> Nākamais >>
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu

Cēsu novada pašvaldības aģentūra  „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests) atgādina, ka no 1. augusta sākas iesniegumu  pieņemšana brīvpusdienu un vecāku maksas atlaides piešķiršanai, kā arī  pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem.

Brīvpusdienas  un vecāku maksas atlaides. Tiesības saņemt Brīvpusdienas un vecāku maksas atlaidi ir:
•Izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā vai vidusskolā. Pēc iesnieguma saņemšanas atbalstu piešķir no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā pusgada pēdējai mācību dienai;

• Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem*, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā un vidusskolā. Pēc iesnieguma saņemšanas atbalstu piešķir no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai;

• Daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja tie mācās kādā no Cēsu novada pirmsskolas, vispārējās izglītības iestādēm vai profesionālā skolā un vidusskolā. Pēc iesnieguma saņemšanas atbalstu piešķir no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību gada pēdējai dienai.

Pabalsts mācību piederumu iegādei (turpmāk – pabalsts) skolēniem. Pabalstu mācību piederumu iegādei var saņemt:
• Trūcīgo ģimeņu bērni -  EUR 25,00 apmērā vienam skolēnam;
• Maznodrošināto ģimeņu bērni - EUR 20,00 apmērā vienam skolēnam;
• Bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni *-  EUR 15,00 apmērā vienam skolēnam;
• Daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri uzsāk mācības 1.klasē un ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits pašvaldības pabalsts.

Pabalsts ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā. Atbalstam var pieteikties līdz š.g. 30. septembrim.

Atbalsta saņemšanai ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāva, 6. vai 7. kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikos  vai iesniegums jāiesniedz elektroniski valsts portālā www.latvija.lv. Sociālā dienesta pārstāvji ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 10:00 apmeklētājus pieņem arī Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā.

Cēsu Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiki (Cēsīs, Bērzaines ielā 18):
Pirmdienās    8.00 - 11.45     12.30 - 16.30
Otrdienās      8.00 - 11.45               -
Trešdienās            -               13.00 - 17.45
Ceturtdienās  8.00 - 11.45     12.30 - 16.30

Vairāk informācijas mājas lapā www.cesis.lv, sadaļā -  Sociālais dienests.

*Tiesības saņemt bārenim, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Cēsu novad bāriņtiesa un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja bārenis bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, profesionālajā skolā vai vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam ( 08.10.2015. Saistošie noteikumu Nr. 17).

Publicēšanas datums: 2019. gada 24. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt