A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Projekts personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekts personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām, tostarp Cēsu novada pašvaldību, īstenos izmēģinājumprojektu, kura mērķis ir izmēģināt jaunu pieeju sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Pašvaldības, kurās tiks īstenots izmēģinājumprojekts - Jelgavas pilsētas pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība un Tukuma novada pašvaldība.
Izmēģinājumprojektam var pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un kuras ir deklarētas vienā no norādītajām pašvaldībām.

Pieteikšanās dalībai izmēģinājumprojektā ilgs no 01.08.2019. līdz 16.08.2019. Ja vienā pašvaldībā dalībai izmēģinājumprojektā pieteiksies vairāk par 10 personām, pie vienlīdzīgiem atlases kritēriju vērtējumiem, priekšroka tiks dota personām, kuras iesniegumu būs iesniegušas ātrāk. Pieteikumi, kas tiks iesniegti pirms 01.08.2019. netiks pieņemti!

Lai pieteiktos izmēģinājumprojektā Cēsu novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests” (turpmāk- Sociālais dienests), Bērzaines ielā 18, Cēsīs jāiesniedz sekojoša informācija:
  • Iesniegums  
  • Dokuments, kas pamato, ka personai ir 1 vai 2 invaliditātes grupa un garīga rakstura traucējumi.
Detalizētāka informācija par pieteikšanos pieejama Sociālajā dienestā, Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 2. stāva 2.kab. vai pa tālruni 64127743 vai mob.t. 26357317.

Izmēģinājumprojekts tiks īstenots no 2019.gada augusta līdz 2020.gada novembrim. Izmēģinājumprojekta laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešus varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus.

Finansēšanas mehānisms – Individuālā budžeta modelis, paredz, ka personai ar garīga rakstura traucējumiem tiek nodrošināts atbalsts – sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi, balstoties uz personas individuālajām vajadzībām pieejamā finansējuma ietvaros. Uzsvars tiek likts uz individuālu pieeju un nepieciešamības gadījumā - individuālu risinājumu meklēšanu. Tiek ņemts vērā personas viedoklis, un persona pati piedalās sava atbalsta plāna sastādīšanā.

Izmēģinājumprojekta sākumā persona kopā ar sociālo darbinieku sastādīs atbalsta plānu. Plānā prioritārā secībā noteikts nepieciešamo atbalstu un sociālos pakalpojumus un noteiks pakalpojumus, kurus persona varēs saņemt, ņemot vērā pieejamo finansējumu. Persona pati var izvēlēties konkrētus sociālo pakalpojumu sniedzējus. Ja būs nepieciešams, sociālais darbinieks palīdzēs vai piemeklēs personai nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Pēc atbalsta plāna sastādīšanas persona 12 mēnešus saņems atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus un sadarbosies ar sociālā dienesta sociālo darbinieku.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanas mehānisms tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros ar ESF līdzfinansējumu. Sociālo pakalpojumu attīstības padome ir saskaņojusi izstrādāto finansēšanas mehānismu, kurš tiks aprobēts izmēģinājumprojektā. Pēc izmēģinājumprojekta tiks vērtēti rezultāti, precizēts izstrādātais mehānisms un izstrādāti priekšlikumi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Kā pieteikties
Publicēšanas datums: 2019. gada 29. jūlijs  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt