A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Cēsu novadā turpinās sarukt maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu (personu) skaits

Cēsu novadā turpinās sarukt maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu (personu) skaits

Uzsākot jauno mācību gadu, vērojama tendence palielināties daudzbērnu ģimeņu iesniegumu skaitam par brīvpusdienu un vecāku maksas atlaižu piešķiršanu. Ja 2014.gada septembrī 192 bērni no daudzbērnu ģimenēm saņēma pašvaldības atmaksātas brīvpusdienas un vecāku maksas atlaides 100 % apmērā, tad šogad septembrī brīvpusdienas skolās un vecāku maksas atvieglojumus saņem 214 bērni. Jāpiemin, ka šiem pabalstiem pašvaldībā var pieteikties visu mācību gadu, līdz ar to atvieglojumu saņēmēju skaits var pieaugt.

Papildus jau iepriekšminētajam personu lokam pašvaldība brīvpusdienas piešķir arī trūcīgu, maznodrošinātu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Pērn pirmajā pusgadā* brīvpusdienām kopumā izlietoti 23 300.28 EUR, savukārt 2015.gada pirmajā pusgadā – 23 253.13 EUR.

Cēsu novadā sarūk maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu (personu) skaits.  Šī gada pirmajā pusē, salīdzinot ar 2014.gada pirmo pusgadu, maznodrošināto personu skats samazinājies par 3.87 % jeb 16 ģimenēm, bet trūcīgo ģimeņu skaits par 26.29% jeb 51 ģimeni. Arī pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai (GMI pabalsts) saņēmēju skaitam ir izteikta tendence samazināties. 2015.gada pirmajā pusgadā GMI pabalstam izlietoti 8 255.83 EUR, 2014.gada pirmajā pusē izlietoti 10 644.28 EUR. 

2015.gada pirmajā pusgadā Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” dzīvokļa pabalstu piešķīra 345 ģimenēm. Dzīvokļa pabalstiem izlietoti 78 739.44 EUR, tai skaitā, malkas pabalstiem – 15 795.00 EUR. 2014.gada pirmajā pusgadā dzīvokļu pabalstus piešķīra 388 ģimenēm, izlietojot 80 723.85 EUR, tai skaitā, malkas pabalstiem – 20 320.00 EUR.

Samazinoties pabalstu saņēmēju skaitam, sociālie darbinieki var vairāk iesaistīties sociālā atbalsta sniegšanā, vēršot lielāku uzmanību uz klientu sociālo problēmu identificēšanu un palīdzību to novēršanā.

Pavisam 2015. gada pirmajā pusgadā sociālajiem pabalstiem izlietoti EUR 230 698.17 jeb 78 % no 2015.gada pirmajā pusgadā paredzētajiem līdzekļiem.

*dati apkopoti uz attiecīgā gada 30. jūniju.

Informāciju sagatavoja:
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”


Publicēšanas datums: 2015. gada 30. septembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt