A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » 2018.gads aizvadīts sadarbības zīmē, gandarījums par paveikto

2018.gads aizvadīts sadarbības zīmē, gandarījums par paveikto

Aizritējis vēl viens gads un Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests” (turpmāk - Sociālais dienests) var atskatīties un izvērtēt paveikto. Sociālajam dienestam pērnais gads aizritējis sadarbības zīmē, lai pilnveidotu sociālos pakalpojumus un palīdzību sociālajā jomā.

2018.gadā Sociālais dienests turpina sadarbību ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversmes pakalpojumu nodrošināšanā, ar biedrību “Latviešu Samariešu apvienība” aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī ar 14 Cēsu sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām.

Marta beigās Sociālais dienests iesaistās Labklājības ministrijas (LM) koordinētā ES programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība“ līdzfinansētā projektā „Soli tuvāk: kopienas vienotā atbilde uz vardarbību pret sievietēm gadījumiem” ar mērķi izstrādāt un ieviest praksē institūciju sadarbības modeļa standartu, kad vērsta vardarbība pret sievieti. Lai to pašvaldībā īstenotu, ir jābūt kvalitatīvai, operatīvai starpinstitūciju rīcībai.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.- 2020.gadam ietvaros aprīlī Sociālā dienesta sadarbības komanda (4 cilvēki) aizsāk aktīvu līdzdarbību projektā  SEMPRE, kura laikā tika risināta konkrēta/ reāla problēmsituācija sociālajā jomā. Projekta laikā apmācību dalībniekiem bija iespēja izmantot sociālo pakalpojumu attīstības, sociālās uzņēmējdarbības un citas sociālā darba prakses piemērus, metodes, tehnikas, un instrumentus, iepazīstoties ar labās prakses piemēriem Latvijā un Igaunijā.

Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) tuvinieki aktīvāk izrāda interesi, lai viņu ģimenes locekļi saņemtu sociālos pakalpojumus. 2018.gadā ar projekta atbalstu sociālos pakalpojumus saņēma 13 bērni ar FT un 14 pilngadīgas personas ar GRT.

Savukārt sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību, 13.septembrī vizītē tika uzņemta nevalstiskā organizācija “Access Israel” un vēstniece Lironne Bar-Sadē ar vēstījumu ikvienam cilvēkam sajust un iepazīt, kā ikdienu aizvada cilvēki ar īpašām vajadzībām un dažādu invaliditāti. Gada laikā Sociālais dienests pieredzes vizītē uzņēma arī delegācijas no Preiļu, Balvu, Alojas novada un  Jūrmalas pašvaldībām.

Decembra sākumā speciālisti piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Prāgu (Čehija) un iepazinās ar Čehijas  pieredzi un sistēmu darbā ar personām ar psihiskām saslimšanām un personām ar garīga rakstura traucējumiem un Kijevā (Ukraina) dalījās pieredzē par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanu sadarbībā ar nevalstisko organizāciju.

Turpinoties sadarbībai ar AS “Cēsu alus” dienas centra Saules taka bērni un jaunieši devās ekskursijā uz muzeju un apmeklēja kinoteātri.

Runājot par statistikas datiem, ir vērts pieminēt, ka Sociālajā dienestā 2018.gadā ir pieņemti 4 632 apmeklētāji, ir veikti 1 506 apsekojumi klientu dzīvesvietā. Sociālā atbalsta pasākumiem kopā izlietoti 484 855,98 EUR (pabalsti, pakalpojumi un ilgstoša sociālā aprūpe).
2018.gada sākumā Cēsu novada dome apstiprināja Sociālā dienesta darbības un attīstības stratēģiju 2018. – 2020. gadam, par vidēja termiņa darbības prioritātēm nosakot:
1. sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstīšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem,  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un citām sociālā riska grupām,
2. atbalsta pakalpojumu attīstīšanu,  ģimenēm ar bērniem piesaistot dažāda veida speciālistus;
3. darbinieku profesionalitātes pilnveidošanu.

Ar 2018.gada 1. maiju pašvaldības autonomās funkcijas “Palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” īstenošanu Sociālais dienests nodod pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei tika nodotas pašvaldības dzīvojamās mājas un dzīvokļi, kas paredzēti palīdzībai dzīvokļu jautājumos. 2018.gada sākumā Sociālais dienests veiksmīgi īstenoja vairākus pašvaldības dzīvokļu remontus par kopējo summu  56 350,45 euro.

2018.gada 15.maijā jau desmito reizi norisinājās Sociālā dienesta un Cēsu novada pašvaldība organizētā Ģimenes diena Cēsīs, ģimeni saliedējošās aktivitātēs piedalījās 77 ģimenes (270 dalībnieki).

Kampaņas “Mājokļa Drošības Mēnesis 2018” laikā, Gjensidige Latvija trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm uzdāvināja 50 dūmu detektorus.

9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesniegumu otrās atlases kārtas  ietvaros 21.decembrī iesniegts projekta pieteikums “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” par kopējo summu 1 581 070.02, t.sk. ERAF līdzfinansējums 901 606,05 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja – attīstības speciāliste

Publicēšanas datums: 2019. gada 22. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt