A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Noslēdzas ESF projekts "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs"

Noslēdzas ESF projekts "Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs"


         Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" oktobrī pabeidz ESF projekta „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” īstenošanu.

Projekts tika īstenots  sadarbībā ar 6 Vidzemes reģiona pašvaldībām – Beverīnas, Jaunpiebalgas, Mazsalacas, Smiltenes,  Valkas novadiem un Valmieras pilsētu. Projekta mērķis attīstīt jaunus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Vidzemes reģionā un sniegt tos sociālās atstumtības riskam visvairāk pakļautām personām, lai atjaunotu un nostiprinātu viņu  sociālās un funkcionālās prasmes, palielinot iespējas integrēties sabiedrībā un darba tirgū. Projekta mērķa grupām nodrošināja sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbalsta grupās, darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai un individuālo apmācību socializācijai e-vidē.

 Īstenotais sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir inovatīvs Vidzemes reģionā. Tā īstenošana ļāva optimizēt resursu  (sociālā darba speciālistu, finanšu, infrastruktūras u.c.) izmantošanu, lai nodrošinātu vienmērīgi augstu pakalpojuma kvalitāti visās pašvaldībās. Projekta speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanai un saglabāšanai tika organizēti  semināri un pieredzes apmaiņas braucieni. Lai mazinātu izdegšanas sindromu , speciālistiem tika  nodrošinātas supervīzijas

 Projekta īstenošanas rezultātā izveidota interneta vietne www.resursucentrs.lv , lai informētu interesentus un klientus par Vidzemes reģiona pašvaldībās sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem. Šajā vietnē notiek arī interesentu un klientu interaktīva konsultēšana, atbildot uz viņu uzdotajiem jautājumiem.

 Apkopojot projekta rezultātus, visi projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja projektu. Īpaši priecīgi par iespēju piedalīties šādā projektā ir mazo novadu sociālie darbinieki, jo mazai pašvaldībai ir grūti konkurēt konkursos valsts mērogā, ESF līdzekļu piesaistei.

Projekta īstenošanas laikā sociālās rehabilitācijas pakalpojumi sniegti 314 personām, no tiem 79 personas pakalpojumus  saņēmušas  atkārtoti, t.i. piedalījušās atbalsta grupās un darbnīcās nodarbinātības iemaņu stimulēšanai vai apguvuši prasmes darboties ar datoru.

 Lai uzturētu projektā sasniegtos rezultātus un nodrošinātu projekta ilgtspēju, vismaz turpmāko 18 mēnešu laikā visās pašvaldībās tiks turpinātas projekta aktivitātes – sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana projekta mērķa grupu personām, sociālā darba speciālistu profesionālās kapacitātes pilnveide un stiprināšana, interaktīvā interesentu un klientu konsultēšana un informācijas sniegšana.

 Kā jau esam informējuši, projektu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs” (Identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/147) finansē ESF. Projekta kopējās izmaksas 87 201,51 lati. Projekts ilgst no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada oktobra beigām.Informāciju sagatavoja:
Dzintra Strauta
Projekta vadītāja
Tālrunis: 29127943
e-pasts: dzintra.strauta@cesis.lv
Publicēšanas datums: 2013. gada 22. oktobris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt