A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Pabalsts ģimenēm/ personām, kuras dzīvo mājā ar centralizētu siltumapgādi

Pabalsts ģimenēm/ personām, kuras dzīvo mājā ar centralizētu siltumapgādi

Līdz 2019.gada 29.martam Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņem iesniegumus pabalsta piešķiršanai personām/ģimenēm, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centralizētu siltumapgādi.

Pabalstu var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes/personas, kuru rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, pirmajam un otrajam ģimenes loceklim paliek ne vairāk kā 50% no minimālās algas, katram nākamajam ģimenes loceklim – 15% no minimālās algas.

Pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši Cēsu novada domes 08.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” un normatīviem dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2018./2019.gada apkures sezonā:
1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi, 2018./2019. gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem normatīvi:
1.1.  Vienas personas mājsaimniecībai – 107,55 euro mēnesī;
1.2.  Divu personu mājsaimniecībai – 122,07 euro mēnesī;
1.3.  Trīs personu mājsaimniecībai – 167,84 euro mēnesī;
1.4.  Četru personu mājsaimniecībai – 192,75 euro mēnesī;
1.5.  Piecu un vairāk personu mājsaimniecībai – 206,95 euro mēnesī;
1.6.  vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai –112,55 euro mēnesī.

2. Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā telpā atbilstoši valstī noteiktajam atbalsta programmas trūcīgām, maznodrošinātām personām un personām ar 1.grupas invaliditāti tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai personai un 150 kWh mēnesī 5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāiesniedz pabalsta pieprasījums Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), 6. vai 7.kabinetā apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz:
• iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija (aizpilda kopā ar sociālā darba speciālistu);
• īres/ apsaimniekošanas un komunālo maksājumu rēķins;
• īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja dzīvojamā telpa tiek īrēta;
• ja ģimenē ir strādājošas personas, izziņa no darba devēja par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem pēc nodokļu nomaksas;
• Nodarbinātības valsts aģentūras individuālā darba meklētāja plāna kopija (uzrādot oriģinālu), ja persona ir bezdarbnieks;
• citi dokumenti pēc sociālā dienesta sociālā darba speciālista pieprasījuma.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, tas viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tiks pārskaitīts dzīvojamās mājas pārvaldniekam.

Publicēšanas datums: 2019. gada 23. janvāris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt