A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Sociālais dienests » Dzīvokļa pabalsts personām, kuras dzīvo mājā ar centralizētu siltumapgādi

Dzīvokļa pabalsts personām, kuras dzīvo mājā ar centralizētu siltumapgādi

No š.g. novembra līdz 2015. gada 31.martam Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” pieņem iesniegumus pabalsta piešķiršanai personām/ģimenēm, kuras dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ar centralizētu siltumapgādi.

Sākoties apkures sezonai, aktuālāks kļūst jautājums par trūcīgāko Cēsu novada iedzīvotāju iespējām apmaksāt siltumenerģijas pakalpojumus.

Pabalstu var saņemt ģimenes/ personas, kurām pēc komunālo pakalpojumu rēķinu nomaksas pirmajam un otrajam ģimenes loceklim nepaliek vairāk kā 50% no minimālās algas, katram nākamajam ģimenes loceklim – garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) apmērā.

Informējam, ka pabalsta apmēru aprēķina Cēsu novada domes 10.10.2013 saistošo noteikumu Nr.24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālā palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” noteiktajā kārtībā, ievērojot Cēsu novada domes apstiprinātos normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 2014./2015.gada apkures sezonā:
       • vienas personas mājsaimniecībai – EUR 118,00 mēnesī;
       • divu personu mājsaimniecībai – EUR 133,00 mēnesī;
       • trīs personu mājsaimniecībai – EUR 178,00 mēnesī;
       • četru personu mājsaimniecībai – EUR 203,00 mēnesī;
       • piecu un vairāk  personu mājsaimniecībai – EUR 215,00 mēnesī;
      • vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas 1. vai 2. grupas invaliditāti mājsaimniecībai – EUR 125,00 mēnesī.


Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, tas viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu, tiks pārskaitīts dzīvojamās mājas apsaimniekotājam.

Lai saņemtu pabalstu, iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs, apmeklētāju pieņemšanas laikos vai arī uz Vaives pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00.


Informāciju sagatavoja:
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
"Sociālais dienests"
Projektu vadītāja- attīstības speciāliste
t. 64127746


Publicēšanas datums: 2014. gada 29. oktobris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt