A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Uzņēmējdarbība » Iespēja pieteikties uz izstādi „Anuga 2015”

Iespēja pieteikties uz izstādi „Anuga 2015”

Sākusies pieteikšanās uz vietām Latvijas kopstendos izstādē „Anuga 2015”. Izstāde „Anuga 2015” norisināsies 2015.gada 10.-15.oktobrī Ķelnē, Vācijā. Kopējā izstādes platība ir 284,000 kv.m. 2013.gadā izstādi apmeklēja ap 154,462 apmeklētāju no 187 pasaules valstīm. Vairāk informācijas pieejama http://www.anuga.com.

2013.gada izstādes „Anuga” rezultāti parādīja, ka Anuga ir nozīmīgs pasākums eksporta attīstībai/ palielināšanai- gan slēdzot līgumus par produktu piegādēm, gan par ražošanas procesu un loģistikas attīstību, gan apzinot konkurentu kvalitāti. Pirmo reizi „Anuga 2013” Latvijas ražotāji tika pārstāvēti 3 dažādos nozaru stendos- dzēriena, piena un maizes (apvienotais).

Arī 2015.gadā uz izstādi iespējams pieteikt platības vairākos un dažādu tematiku paviljonos. Atkarībā no dalībnieku intereses un pieteikumu daudzuma, plānojam rezervēt platības maizes paviljonā (galvenais kopstends), gaļas, dzērienu un piena paviljonos, taču iespējams sapulcināt citu nozaru interesentus un veidot kopstendu arī citā tematiskajā hallē.

2013.gada izstādes dalībnieku rezultāti apliecināja, ka Anuga ir plašu iespēju izstāde, kas paver uzņēmumiem iespējas Rietumu un Eiropas tirgos. 3 mēnešu laikā pēc izstādes dalībnieki bija jau noslēguši 11 sadarbības līgumus, bet citi atradās līgumu slēgšanas procesā. Piegāžu līgumi tika noslēgti ar partneriem no Izraēlas, Vācijas, Dānijas, Francijas, Ukrainas, Lietuvas, Beļģijas, u.c. paralēli iepriekš minētajiem, tika noslēgti arī līgumi par cita veida sadarbību, piem., produkcijas iepakojumu, izejvielu piegādi, loģistiku.

Līdz 12.septembrim gaidīsim vēstuli-dalības rezervācijas pieteikumu, kurā jānorāda nepieciešamā platība ekspozīcijas izvietošanai kopstendā no uzņēmumiem, kas vēlas startēt izstādē un būt vienotā kopstendā, saņemt līdzfinansējumu- visi Latvijā reģistrēti komersanti, zemnieku saimniecības, kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari.

LVAEI, ņemot vērā kopējo pieejamo platību un nepārsniedzot to, nodrošina izstādes dalībniekus ar līdzfinansējumu 50% neaprīkotas platības maksai, kas vienam izstādes dalībniekam nepārsniedz 18 m2. Kopstenda dalībniekiem tiek nodrošināts apmaksāts kopīgs, vienotā dizainā aprīkots stends (t.sk. mēbeles, produktu paraugu vitrīna, info lete, bukletu turētājs, atkritumu tvertne, elektrības pieslēgums un viena elektrības ligzda) un produktu paraugu transportēšana uz izstādi.

Minimālā piesakāmā platība ir vismaz 10,5 m2.Minimālajā platībā iekļaujas dalībnieka ekspozīcijas daļa (vismaz 9 m2) un kopstenda koplietojamās telpas (t.i., kopējā virtuve ar ūdens pieslēgumu un vietu produktu sagatavošanai degustācijām/ produktu noliktava/ personisko mantu novietne/u.c.) platības daļa. Šīs koplietojamās telpas platības attiecinājums uz vienu stenda eksponentu nepārsniedz 1,5 m2.

Neaprīkotas ekspozīcijas platības viena kvadrātmetra cena platības maksa līdz 30.09.2014- 230,60EUR/m2, pēc tam- 246,60Euro/m2/:
•         Reģistrācijas maksa 290 EUR;
•         Izmaksas saistībā ar produktu eksponēšanai nepieciešamā papildaprīkojuma (piem. ledusskapji, aukstumvitrīnas ar attiecīgo 24 h elektrības pieslēgumu, u.tml.)
•         Komandējuma izmaksas.

Pēc pieteikumu apkopošanas, LVAEI līdz 22.septembrim paziņo pretendentiem informāciju par kopstenda platības pieteikšanu izstāžu organizatoram. 

Vēstuli-dalības rezervācijas pieteikumu ir jāsūta pa faksu Nr. +371 67 552289, adresējot Ilonai Osītei (26424755), vai jāsūta uz e-pastu ilona@lvaei.lv līdz 12.septembrim- oriģināls jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Rīgā, Struktoru ielā 14, LV-1039.

Publicēšanas datums: 2014. gada 12. augusts  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt