A  A  A
Lapas karte


Vai piedalījies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Sākums » Aktualitātes » Uzņēmējdarbība » Pašvaldības atbalsts projekta pieteikumu sagatavošanā

Pašvaldības atbalsts projekta pieteikumu sagatavošanā

Šobrīd Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā ir atvērtas vairākas Eiropas Savienības atbalsta programmas, kurās uzņēmēji var iesniegt projekta pieteikumus un saņemt finansiālu atbalstu gan iekārtu iegādei, gan dalībai misijās, izstādēs u.c. Lai uzņēmējiem atvieglotu pieteikšanās procesu, Cēsu novada pašvaldība piedāvā bezmaksas konsultācijas Cēsu novada uzņēmumiem projekta pieteikumu sagatavošanā, kā arī piedāvā sagatavot projekta iesniegumus iesniegšanai LIAA. Zemāk tabulās ir sniegta pamatinformācija par atvērtajām programmām. 

Ja Jūs esat ieinteresēti par šīm atbalsta programmām, lūdzam Jūs aizpildīt informāciju par Jūsu uzņēmumu šeit un interesējošo programmu un ar Jums sazināsies mūsu speciālisti, kas sīkāk nokonsultēs vai Jūsu uzņēmums klasificējas šim atbalstam un kādiem nosacījumiem vēl ir jāizpildās, lai Jūs varētu pretendēt uz atbalstu.

Šobrīd ir atvērtas 3 programmas:
1.       Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings
Iesniegšana Jebkurā laikā līdz 30.04.2014.
Atbalstāmās darbības 1.       dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs;
2.       dalībai konferencēs vai semināros ārvalstīs (ar prezentāciju)
3.       komersantu dalībai biedrību vai LIAA organizētās tirdzniecības misijās, kontaktbiržās ārvalstīs;
Kādas izmaksas atmaksā? Pasākumu organizatora noteiktā:
·  reģistrācija maksa,
·  dalības maksa,
·  maksa par informācijas izvietošanu katalogā,
·  nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu;
Komandējuma izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem:
·  dienas nauda,
·  izdevumi par viesnīcu (naktsmītni)*,
·  ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas*;
Projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.
* Tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties.
Atbalsta intensitāte 50% no izmaksām
 
2.       Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma
 
Iesniegšana Līdz pieejams finansējums
Mērķis Veicināt mikro (sīko), mazo un vidējo komersantu inovāciju, jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību, tehnoloģiju pārnesi un konkurētspējas stiprināšanu.
 
*Jauns produkts šajā programmā ir preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids, un kuri ir jauni projekta iesniedzēja mērķa tirgū.
**Jauna tehnoloģija šajā programmā ir tādas izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu vai metodes.
Atbalstāmās darbības:
 
·  Rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei;
·  Eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana;
·  Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde;
·  Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana šādiem īpašuma tiesību objektiem:
·  izgudrojums,
·  dizainparaugs,
·  pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija;
Jauna produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas pakalpojumi.
Iekārtu iegāde nav atbalstāma!
Atļautie pakalpojumu sniedzēji Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas augstskolas, kas ir atvasinātas publiskas personas, šo augstskolu aģentūras un augstskolu struktūrvienības, kā arī zinātniskie institūti, kas ir atvasinātas publiskas personas;
 
Patentpilnvaroto reģistrā reģistrēti patentpilnvarotie (tikai rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai);
Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditētas institūcijas:
•produktu sertificēšanas institūcijas,
•testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas,
•testēšanas laboratorijas,
•kalibrēšanas laboratorijas.
Neatbalstāmās nozares •              Lauksaimniecības produktu ražošana (ierobežojums attiecas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 1. pielikumā minēto lauksaimniecības produktu primāro ražošanu);
•              Zivsaimniecība un akvakultūra;
•              Ogļu rūpniecība;
•              Alkoholisko dzērienu ražošana;
•              Tabakas izstrādājumu ražošana;
•              Tirdzniecība;
•              Finanšu starpniecība;
•              Komercpakalpojumi;
•              Azartspēles;
•              Autotransports
Atbalsta intensitāte 60%, bet nepārsniedzot 10 000 LVL vienam komersantam
 
Augstas pievienotas vērtības investīcijas 3. kārta
Iesniegšana līdz 2013.gada 2. Decembrim
Viena projekta minimālās izmaksas LVL 100 000,-
Finansējuma intensitāte Līdz 45%
Atbalstāmās darbības Iekārtu iegāde, kas tieši saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu
Atbalstāmās nozares ·         Apstrādes rūpniecība (C), izņemot programmā noteiktās neatbalstāmās nozares*;
·         Transports un loģistika (H49-52);
·         Ar transportu un loģistiku saistītās nozares (H53);
·         Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (J61-62);
·         Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītās nozares (J58, J63);
·         Veselības aprūpe (Q86-88).
Obligāts nosacījums Projekta iesniegumam jāpievieno pamatojums, ka no projekta ietvaros saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu apjoma tiks eksportēti vismaz 30% (vidēji nākamo 3 kalendāro gadu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas).
Gatavība Projektam ir jābūt vismaz vidējā gatavībā tā uzsākšanai, kas nozīmē, ka ir izstrādāts būvdarbu skiču projekts (ja tiek veikti būvdarbi), ir apzināti potenciālie iekārtu piegādātāji , kā arī ir apzināti potenciālie projekta finansēšanas avotiPublicēšanas datums: 2013. gada 5. novembris  

Pievienot komentāru

Twitter Facebook Draugiem cesis.lv Pieslēgties un komentēt ar


Printēt