A  A  A
Lapas karte


Vai atbalsti administratīvi teritoriālo reformu?
 Skatīt atbildes
Sociālais dienests » Projekti » Projekts "Vidzeme iekļauj"

» Aktuālie projekti
» Realizētie projekti
» Projekts "Vidzeme iekļauj"
» Projekts „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem finansēšanas mehānisma izmēģinājumprojekta īstenošana”
» Projekts “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, Nr. 9.3.1.1/18/I/006


Projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros pieejamie sociālie pakalpojumi.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) realizētā projekta “Vidzeme iekļauj” mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem Vidzemes reģionā.

Šeit pieejams šobrīd pieejamo pakalpojumu apraksts:
    * Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
    * Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts
    * Sociālās aprūpes pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
    * Aprūpe mājās
    * Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
    * Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecākam un audžuvecākam


Aktualitātes:
> Aicinām pieteikties sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai
> Sarunu vakars "bērns bērnu namā un es" Cēsīs 11.07.2018.
>
Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem (un kuriem noteikta invaliditāte), pieteikties bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās 13.02.2018
> Deinstitucionalizācijas horizonts. Vai sasniedzams? 07.10.2019.

Vairāk informācijas:
Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, mob.t 29289487, ina.mikelsone@vidzeme.lv
Sociālo pakalpojumu eksperte Laine Zālīte, mob.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Vairāk par projektu "Vidzeme iekļauj" šeit.Printēt