A  A  A
Lapas karte


Vai izbaudīji "Cēsis 813" svētkus?
 Skatīt atbildes
Sports » Sporta zāļu noslodze un pieejamība » Sporta nams, Pūces 2a, Sporta zāle

» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 1
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 2
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Sporta zāle, Laukums 3
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Trenažieru zāle
» Cēsu sporta komplekss, Piebalgas iela 18, Aerobikas zāle
» Sporta nams, Pūces 2a, Sporta zāle
» Sporta nams, Pūces 2a, Aerobikas zāle
» Sporta zāle, Lapsu ielā 17
» Cēsu 2.pamatskolas sporta zāle, Gaujas ielā 45
» Cēsu novada pašvaldības sporta bāze (Stadions)


Sporta spēļu zāles izcenojumi

Sporta zāles (34 m x 20m) izcenojumi - ar izvelkamām tribīnēm (300 skatītāju vietas), apskaņošanas iekārtu un rezultātu tablo (iespējams zālē uzstādīt divus volejbola laukumus);
ģērbtuves, dušas;
 
Sporta spēļu zāles izcenojumi (saskaņā ar Cēsu novada domes sēdes protokolu Nr. 1. 19.p, lēmums Nr.19, izd. 2014. gada 23. janvārī):

1. Sporta zāles noma viena stunda - 17,00 EUR (t.sk. PVN).·  
      
2. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta zāles darba laikā – viena stunda:
                        personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai) 1,40 EUR (t. sk. PVN);
                        personām no 18 gadu vecuma (vienai personai) 2,10 EUR (t. sk. PVN);
Nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju un dušu izmantošana. 

 Printēt